Strona główna
Galeria

Sprawozdawczość
Program drukuje sprawozdania:
 • Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemupieczy zastępczej

Rodziny i instytucje obsługiwane w programie
 • Rodziny zastępcze spokrewnione
 • Rodziny zastępcze niezawodowe
 • Rodziny zastępcze zawodowe
 • Rodzinne domy dziecka
 • Rodziny biologiczne
 • Rodziny biologiczne - płatnicy
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • + Dzieci usamodzielniane

Dzieci w Pieczy
Funkcjonalność:
 • Dane dziecka
 • Dane rodziców
 • Plan pracy
 • Dokumenty
 • Oceny
 • Porozumienia
 • Dochody
 • Pobyt w rodzinach pomocowych

Rejestry
 • Wnioski
 • Decyzje
 • Wypłaty
 • porozumienia
 • Umowy
 • Plan pracy
 • Charakterystyka
 • Oceny
 • Opinie
 • Szkolenia
 • Poradnictwo
 • Współpraca
 • Spotkania
 • Wizyty
 • Sprawozdania
© 2007-2014 TYLDA Sp. z o.o.   www.tylda.pl   •   www.piecza.tylda.pl